by

Ini Penjelasannya Pers Rilis Larangan Untuk Hentikan Penggunaan Kata Anjay

nosoproject.com – Baru – baru ini ada Kabar info wacana larangan Kata anjay, Ini penjelasannya Pers Rilis Larangan UntuK HentiKan Penggunaan Kata Anjay.

Berita tentang larangan penggunaan Kata anjay membuat banyaK orang memposting Kata tersebut di twitter yang membuat pro dan Kontra.

Komisi Nasional Perlindungan AnaK (Komnas PA) merilis suatu huKum ihwal larangan penggunaan Kata anjay supaya publiK hentiKan penggunaan Kata anjay.

Komisi Nasional Perlindungan AnaK berpendat aKan alasan larangan penggunaan Kata anjay mampu memicu bagian KeKerasan dalam mengataKan.

Ini penjelasannya Pers Rilis Larangan UntuK HentiKan Penggunaan Kata Anjay

Ujaran dari Arist, ada perspeKtif dalam penggunaan Kata anjay yang mampu menjadiKan hujatan dan hinaan.

Arist berKata “Yang ingin Kita sampaiKan Kita menolaK perumpamaan anjay itu. Kalau mengandung bagian merendahKan martaba mencederai orang dan menjadiKan Kebencian. Itu yang harus diperjuangKan Komnas,”.

Namun di sisi lain Kata anjay tersebut di perbolehKan jiKa diungKapKan atau digunaKan untuK mengKspresiKan sebuah Kebanggaan atau rasa taKjub Kepada sesuatu.

UntuK para Kaum melenial KebanyaKan penyampaian Kata anjay tersebut untuK diperuntuKan Kepada pengeKspresian orang Kepada sesuatu yang aneh atau uniK.

News Feed