by

Pesan Tersirat Dibalik Ujian Nabi Ayyub Yang Patut Di Contoh

Pembahasan Kali ini adalah tentang Nabi Ayyub AS yang sudah Allah SWT beriKan ujian, yang mungKin tidaK aKan mampu Kita tiru, aKan namun Kita sebagai hamba Allah SWT, wajib bercermin dan mengambil pesan tersirat dari cobaan Nabi Ayyub.

HiKmah dibaliK ujian nabi ayyub yang layaK di pola

Nabi Ayyub AS merupaKan sebaiK-baiK hamba Allah, dan sosoK yang taat, beliau lahir di yordania , mempunyai istri bernama Rahma binti Efraim, bapaKnya bernama Mush dan Nama KaKeK Nabi Ayyub a.s. ialah Nabi Ishaq putra Nabi Ibrahim.

SiapaKah nabi ayyub itu ?

Nabi Ayyub AS ialah hamba Allah seKaligus nabi yang taat beribadah dan sangat sabar dalam menghadapi cobaan, beliau ialah seorang yang Kaya raya dan sehat. Selain itu Nabi Ayyub AS mempunyai istri yang bagus dan setia.

Ujian nabi ayyub

Ujian nabi ayyub yaKni selaKu beriKut Suatu KetiKa iblis menyaKsiKan Kalau Nabi Ayyub AS memiliKi Kesetian , Ketabahan dan ibdahnya yang sangat Kuat. MaKa dari itu iblis pergi menghadap Allah SWT. Iblispun berKata ” Ya Allah pantas saja Ayub taat terhadap mu, alasannya adalah ia memang punya semuanya , coba saja cabut salah satu niKmat ayub yang Kamu beriKan, aKu yaKin dia aKan berpaling darimu”.

Pada diKala itu Allah SWT pun mengabulaKan seruan iblis, untuK mencabut lezat KeKayaan yang ada pada Nabi Ayyub AS. Iblis sudah mengKremasi semua rumah, perusahaan , peternaKan, peKebunan dan anaKnya pun meninggal, diKala KebaKaran itu terjadi. Habis semua yang dimiliKi oleh Nabi Ayyub AS, yang tersisa hanya istrinya. Kemudian iblispun tiba menghadap Nabi Ayyub AS, dengan menyamar sebagai manusia biasa.

Iblispun berKata ” Wahai ayub, KeKayaanmu sudah habis, bahKan anaKmu semuanya telah mati, apalagi yang Kamu pertimbangKan, masihKah engKau menjadi orang yang taat , masihKah engKau menyembah tuhanmu, janganlah engKau menjadi manusia yang Kurang pandai”.

Nabi Ayyub AS pun menjawab ” Semua KeKayaan yang KumiliKi, semua orang yang Kusayangi, semua ialah titipan Allah SWT, ini mungKin waKtunya Allah SWT mengambilnya Kembali dariKu, AKu bahagia alasannya adalah sampai disini Allah menitipKannya padaKu ( sambil tersenyum ) “

Sambil Kesal iblispun pergi dari hadapan Nabi Ayyub AS, lalu iblispun pergi lagi menghadap Allah SWT dan berKata ” ya Allah mungKin saja Ayub berKata mirip itu alasannya adalah dia masih sehat dan segar, saya percaya jiKalau ayub dicabut lezat sehatnya dan diberi penyaKit seburuK – jeleK nya penyaKit, saya percaya ia aKan berpaling darimu”.

Allah SWT pun mengabulKan undangan iblis, Allah SWT mencabut lezat sehat Nabi Ayyub AS, sehingga Nabi Ayyub AS menderita penyaKit bernanah, Koreng dan amis yang sungguh menyengat, sehingga ia mesti di asingKan oleh penduduK seKitar, bahKan dirinyapun mesti tidur di daun. Hanya istri Nabi Ayyub AS yang setia menemani.

Selama dalam pengasingan Nabi Ayyub AS membisu didalam sebuah gua, Nabi Ayyub AS tidur dengan beralasKan daun, sebab tubuhnya yang banyaK cairan bahKan Kulitnya mulai berjatuhan, hanya tersisa organ hati ,jantung, serta bagian Kepala yang masih tepat dan lidah yang selalu bertasbih Lailahaillallah.

Melihat Keadaan yang memprihatinKan istri Nabi Ayyub AS pun berKata ” Wahai suamiKu, Kau adalah manusia yang taat Kepada Allah SWT, bahKan Kamu seorang nabi , mintalah terhadap Allah SWT untuK Kesembuhanmu, buKan mempunyai arti aKu tidaK inginmengurusmu tetapi saya merasa sungguh prihatin dan Kasihan padamu ( sambil menangis ).

Nabi Ayyub AS pun berKata ” IstriKu mungKin ini yaitu penghapus dosa – dosaKu selama saya masih hidup, aKu menderita saKit selama 18 tahun sedangKan saya sehat lebih dari 18 tahun, masih panjang yang harus aKu tebus.

iblis selalu menghasut istri Nabi Ayub yang berjuluKan Rahmah. Iblis membisiKKan Kebencian Ke dalam hati istri Nabi Ayub. Pada sebuah hari, istri Nabi Ayub menyampaiKan hal-hal yang menyaKiti  Nabi ayub. Nabi Ayub pun sangat sedih. Ia bersumpah jiKa beliau sembuh KelaK, ia aKan menghantam istrinya sebanyaK 100 Kali.

MuKjizat nabi ayyub

Pada saat Kondisi Nabi Ayub maKin lemah, Allah menurunKan wahyu Kepadanya, “HentaKanlah KaKimu sehingga muncul air yang sejuK untuK mandi dan minum.”

Nabi Ayub menghentaKan KaKinya Ke tanah sehingga air  Keluar. Air tersebut dipaKai untuK mandi dan minum Nabi Ayub. TidaK usang lalu, tubuh Nabi Ayub Kembali sehat. BahKan. Ia lebih sehat dan berpengaruh dibanding sebelumnya.

Setelah sembuh, istri Nabi Ayub Kembali terhadap suaminya Nabi Ayub teringat dengan sumpahnya. Namun, dia tidaK sampai hati memuKul istrinya. Oleh sebab itu, dia  tidaK dapat  memenuhi sumpahnya. Setelah itu, turunlah perintah Allah semoga Nabi Ayub melaKsanaKan sumpahnya. Ia diperintah menghantam istrinya menggunaKan 100 helai rumput yang diiKat.

Sifat nabi ayyub

Kisah Nabi Ayub ini sudah diceritaKan dalam Al-Quran Surat Shaad ayat 41-44 yang artinya, “Dan ingatlah aKan hamba Kami Ayub saat dia menyeru Tuhannya, “Sesungguhnya saya diusiK setan dengan Kepayahan dan siKsaan” (Allah berfirman). “HantamKanlah KaKimu; inilah air yang sejuK untuK mandi dan untuK minum.” Dan Kami anugerahi ia (dengan menghimpun Kembali) Keluarganya dan (Kami tambahKan) Kepada mereKa sebanyaK mereKa pula selaKu rahmat dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang memiliKi fiKiran. Dan ambillah dengan tanganmu seiKat (rumput), sesudah itu puKullah  dengan iKatan rumput itu terhadap istrimu supaya Kamu tidaK melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati ia (Ayub) seorang yang tabah. Dialah sebaiK-baiK hamba. Sesungguhnya beliau amat taat (terhadap Tuhannya)”☺

Sumber :
https://id.wiKipedia.org/
https://brainly.co.id/

News Feed