Harga Emas Hari Ini

Kumpulan harga emas Antam mengindikasikan level harga Rp521.600 ialah untuk emas batangan berukuran 500 gram, sementara Rp561.000 ialah patokan harga untu kepingan